(021) 582 581   kontakt@vrtic-trogir.hr
Dječji vrtić Trogir
Dječji vrtić Trogir
header slika pcelice

Obavijest o realizaciji programa predškole

Poštovani,

program predškole (male škole) namijenjen je za djecu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću, a u rujnu 2021. polaze u prvi razred osnove škole.

Program predškole provodi se od 15. listopada 2020. do 31. svibnja 2021. Program će se financirati na teret proračun Grada Trogira i za roditelje je besplatan.

Prijave za upis djece u program predškole vršit će se od 07. listopada do 14. listopada 2020. u vremenu od 8:00 sati do 14:00 sati u Upravi DV „Maslina“, SV. Petra 8, Trogir.

Za upis djeteta u program predškole potrebna je sljedeća dokumentacija:

  1. Zahtjev za upis djeteta i upitnik za roditelje (dostupan na mjestu upisa i na web stranici Vrtića)
  2. Potvrda nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta
  3. Rodni list za djeteta ili izvadak iz matice rođenih (preslika)
DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
1. OBVIJEST O RELIZACIJI PROGRAMA PREDŠKOLE 152 KB PDF
1