(021) 582 581   kontakt@vrtic-trogir.hr
Dječji vrtić Trogir
Dječji vrtić Trogir
header slika pcelice

Održivi razvoj u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju i edukacije odgojitelja i djece na temu ekološkog i održivog razvoja u cilju unaprjeđenja usluga za djecu ranog i predškolskog odgoja u Dječjem vrtiću „Trogir“

Brojna istraživanja su pokazala kako rana iskustva koja djeca imaju sa svojom neposrednom okolinom te odnosi s najbližim im ljudima, utječu na sve aspekte njihovog života. Kvalitetan temelj od samoga početka djetetovog života osigurava plodno tlo na kojem se mogu razvijati vještine koje između ostalog uključuju i samopouzdanje, motivaciju, sklapanje prijateljstava, motivaciju za učenjem i rješavanje konflikata. Svaka od njih utjecat će na usvajanje vrijednosti i znanja kojima će dijete kao odrasla osoba djelovati u svijetu odraslih.

Zašto je održivi razvoj potreban u ranim godinama odgoja i obrazovanja?

Skup navika, vještina i uvjerenja koje dijete nauči u prvim godinama života postat će snažan temelj na kojem će se izgraditi cijeli njegov život. To je temelj koji će poduprijeti i potaknuti moralna i etička djelovanja tijekom odrastanja pa kada se osoba nađe u teškim i novim situacijama koje zahtijevaju kritičko promišljanje i odgovorno djelovanje, ona će posegnuti za onime što joj je usađeno od samih početaka. Dijete koje razumije i poštuje prirodu, svoju zajednicu i zajednicu svijeta, koje je upoznato s „vrućim“ pitanjima i problemima s kojima se suočavamo te koje je opremljeno znanjima i vještinama za kompetentno funkcioniranje u svijetu odraslih, je dijete buduće generacije održivog društva.

Doprinos odgoja i obrazovanja u djetinjstvu za održivost

Važnost ranog odgoja i obrazovanja kao glavnog čimbenika održivog razvoja istaknuta je u UNESCO-vom izvješću Doprinos ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja održivom društvu (2008.). U izvješću se spominju sedam točaka koje zagovaraju značaj RPOO-a za održivo društvo koje svoje uporište pronalaze u važnosti prvih godina života u konstruiranju čitave ljudske osobnosti. Neke od njih su: (a) Valja iskoristiti djetetov rani interes, poriv za istraživanjem i narav za učenjem o prirodi i svega što je u njoj, (b) Ponovno korištenje (nekih) odbačenih predmeta, tj. pronalaskom novog značenja u životima ljudi, budi osjećaj postojanosti i pripadanja. Na te se načine vremenom  gradi poštovanje prema ljudima i objektima, i onome što jednoga dana mogu postati.

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje za održivost prepoznaje kapacitet djece rane dobi da budu nositelji promjena sada, ali i u budućnosti te da je rano obrazovanje ključno za oblikovanje stavova, znanja i ponašanja za održivost. Razvoj osviještenosti i osjetljivosti djece za održivi razvoj dugotrajan je proces koji započinje od samog polaska u vrtić, tj. školu. Budući da su djeca ključni nosioci promjena koji nerijetko svoje ideje i stavove prenose na svoje bližnje (u to pripadaju i životno važni stavovi o održivosti), možemo slobodno zaključiti kako je RPOO važan korak prema održivom razvoju i odskočna daska za cjeloživotno učenje.

Stoga smo se i mi u Dječjem vrtiću „Trogir“, tragom navedenoga, a u sklopu provedbe EU projekta „Dječji vrtić Trogir – partner obitelji 2“ odlučili za pokretanje pozitivnih promjena i u suradnji s Udrugom za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce iz Splita proveli smo edukacijski program za odgojitelje „Odgovorno gospodarenje otpadom“ za koji Udruga ima pozitivno stručno mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje. Program se provodio kroz 10 modula odnosno radionica za odgojiteljice te 5 radionica za djecu na temu zaštite prirode i okoliša, a stvoren je upravo s ciljem pružanja novih informacija i mogućnosti za raspravu i kreativnost odraslima, a prvenstveno odgojiteljima. Odgojitelji su osobe koje oblikuju buduće generacije kojima će biti potreban cijeli spektar vještina za nošenje s izazovima koje nosi sutra. Stoga se program usko veže na Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (2014) čije temeljne vrijednosti proizlaze iz opredijeljenosti hrvatske obrazovne politike za cjeloviti osobni razvoj djeteta, za čuvanje i razvijanje nacionalne, duhovne, materijalne i prirodne baštine Republike Hrvatske, za europski suživot te za stvaranje društva  znanja i vrijednosti koje će omogućiti napredak i održivi razvoj. Održivi razvoj je na taj način i „light motiv“ cijelog programa jer je odgovorno gospodarenje otpadom čvrsto povezano  s održivošću, a razna okolišno-odgovorna načela koja se promiču programom ujedno potiču i održivo življenje pojedinca.

U periodu od 1. listopada do 10. prosinca ove godine u sklopu spomenutog Programa održalo se svih 10 predviđenih radionica  za odgojitelje kao i 5 radionica za djecu.

U nastavku donosimo kratki pregled onoga  što smo radili proteklih devet subota uz napomenu da sadržaj posljednje, desete radionice donosimo pod zasebnom objavom.

1. radionica: „UVODNA RADIONICA“, 10.2022., područni objekt „Maslina“

Kao uvod u višetjedno druženje otišli smo u posjet reciklažnom dvorištu Trogir gdje su nas zaposlenici istog pobliže upoznali s načinom rada. Nakon obilaska reciklažnog dvorišta druženje smo nastavili u p. o. „Maslina“, a u cijelosti smo ga posvetili upoznavanju odgojiteljica s Udrugom Sunce i s programom „Odgovorno gospodarenje otpadom“ te s druge strane upoznavanju Udruge s radnim navikama i željama odgojiteljica, a sve uz korištenje niza participativnih aktivnosti.     

2. radionica: „ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM“, 10.2022., područni objekt „Maslina“

Na ovoj radionici smo obradili veliki broj zanimljivih tema, a sva saznanja ćemo prenositi dalje. Dakle, bilo je riječi o:

 • problemu otpada i utjecaju na okoliš
 • Akcijskom planu EU-a za kružno gospodarstvo
 • razlikovanju – otpada i smeća
 • gospodarenju otpadom u lokalnoj zajednici
 • hijerarhiji gospodarenja otpadom ( princip „smanji, ponovno upotrijebi i recikliraj“)
 • kako pravilno reciklirati
 • kompostiranje
 • primjeri dobre prakse

3. radionica: „KOMPOSTIRANJE – ŠTO I KAKO?“, 10.2022., područni objekt „Maslačak“

Ova radionica je započela kratkim teorijskim dijelom kako bi se odgojiteljicama približila tema odgovornog prikupljanja biootpada. Dotakli smo se najvažnijih pitanja poput:

 • Što se smije bacati na kompostište?
 • Što se ne smije odvajati na kompostište?
 • Koji alati su nam potrebni za održavanje'
 • Na koji način možemo uključiti djecu da sudjeluju s nama u kompostiranju?

Nakon teorije uslijedio je praktični dio. Prvo na redu je bilo čišćenje terena planiranog za izradu kompostišta, priprema suhog materijala, zemlje i biootpada. Nakon spajanja drvenog okvira složena je kompostna hrpa. Na dno su postavljene veće grane za drenažu, a na njih su slagani slojevi usitnjenog biootpada, zemlje i suhog materijala. Dok nam domar ne pripremi pokrov mi smo se poslužile s nekoliko većih grana drveta da zaštitimo kompostište od vanjskih utjecaja.

Nakon što su odgojiteljice usvojile osnovna znanja  vezana uz kompostiranje osmišljen je i plan kojim će se u održavanje kompostišta uključiti i djeca.

4. radionica „EKOAKTIVNOSTI ZA DJECU JASLIČKOG UZRASTA“, 10.2022., područni objekt „Maslačak“

Na ovoj radionici smo se upoznali s načinima približavanja prirode djeci jasličke dobi kao i s korisnim aktivnostima i didaktičkim igračkama od prirodnih materijala koji se mogu koristiti u radu s djecom radi podizanja svijesti o prirodi i okolišu u toj ranoj dobi.

Udruga Sunce je prezentirala svoje edukacijske materijale koje koristi na teme upoznavanja biljnog i životinjskog svijeta lokalne zajednice i upoznavanje s problemom onečišćenja. Kako bi se teorija primijenila i u praksi, izradili smo hranilicu za ptice od kore naranče, kistove za bojanje od grančica i listova kao i memory od prirodnih materijala pronađenih u dvorištu.

5. radionica „EKOAKTIVNOSTI ZA DJECU PREDŠKOLSKOG UZRASTA“, 10.2022., područni objekt „Maslina“

I ovoga puta smo nastavili s upoznavanjem razvojnih faza djece te njihovoj poveznici s okolišem, prirodom i ekologijom kao i s upoznavanjem načina prenošenja ekoloških znanja djeci, a sve s ciljem podizanja svijesti o prirodi i okolišu u predškolskoj dobi.

U sklopu ove radionice s užitkom smo izrađivale voskomote, kao potpuno prirodnu, ekološku i biorazgradivu zamjenu za jednokratne plastične i aluminijske folije.

6. radionica „OKOLIŠNA ODGOVORNOST – ENERGIJA I VODA“, 5.11.2022., područni objekt „Maslačak“

Kako bi svo ekološko obrazovanje bilo vidljivo i u svakodnevici samog Vrtića, poseban dio edukacijskog programa bio je usmjeren na ozelenjavanje vrtića. Cilj ove radionice bio je upoznavanje odgojiteljica s načinima okolišnog iskorištavanja energije i vode, mogućnostima poboljšanja i utjecanja na ekološki otisak ustanove na okoliš te osvijestiti o nepotrebnoj potrošnji resursa i gubitcima unutar ustanove. U sklopu radionice izradili smo vlastita ekološka sredstva za čišćenje i paste za zube koristeći prirodne materijale.

7. radionica „OKOLIŠNA ODGOVORNOST – NABAVA I PRIJEVOZ“, 11.2022., područni objekt „More“

Nastavljajući rad na podizanju okolišne odgovornosti ustanove, u sklopu ove radionice upoznali smo se sa zelenom nabavom, osvijestili svoje potrošačke navike te alternative u prijevozu. Kako bi stečena znanja odmah primijenili, posjetili smo obližnji trgovački centar i proveli tzv. konzumerističku šetnju tijekom koje smo analizirale ponuđene proizvode na policama, ekološke opcije, oznake i moguće greenwashing promocije.

8. radionica „PROVEDBA OKOLIŠNO – ODGOVORNIH NAČELA“, 26.11.2022., područni objekt „Maslačak“

Na radionici provedbe okolišno – odgovornih načela, sva svoja znanja i vještine usvojene na prethodnim dvjema radionicama smo ujedinili i primijenili kako bi izradili plan provedbe okolišno – odgovornih smjernica u radu Vrtića. Proveli smo testove i upitnike o potrošnji, a sve s ciljem osvještavanja vlastitog ekološkog otiska. U sklopu ove radionice izrađene su i preporuke za našu Ustanovu, odnosno, predloženi su koraci do postizanja objekata što je više moguće okolišno odgovornijim.

9. radionica „OKOLIŠNA ODGOVORNOST U ZAJEDNICI“, 3.12.2022., područni objekt „Sunce“

Cilj pretposljednje radionice bio je pronaći najbolji način kako sva stečena znanja i vještine o okolišno – odgovornom ponašanju proširiti s rada ustanove na lokalnu zajednicu i roditelje djece - polaznika našeg vrtića. Stoga smo na ovoj radionici odlučili organizirati Sajam razmjene stvari kako bi dodatno poboljšali umrežavanje s roditeljima.

10. radionica „KAKO JE BILO I KAKO DALJE?“, 12.2022., područni objekt „Sunce“
(Više o radionici u slijedećoj objavi.)

Na kraju, s ponosom možemo istaknuti činjenicu da će se novi posebni program - ekološki program - uvesti u Dječjem vrtiću „Trogir“ još za vrijeme trajanja EU projekta ( kao ostvarenje mjerljivih ishoda projekta ),  a po njegovom će se završetku nastaviti provoditi, baš kao i ostali posebni programi ( sportski, informatički i program ranog učenja stranog jezika ) koje razvijamo kroz EU projekt "DJEČJI VRTIĆ TROGIR – PARTNER OBITELJI 2".

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Dječjeg vrtića Trogir

1