(021) 582 581   kontakt@vrtic-trogir.hr
Dječji vrtić Trogir
Dječji vrtić Trogir
 • 2
  Polazišta u odgojno obrazovnom radu

  Svoj rad temelji na suvremenom shvaćanju djeteta i institucionalnog djetinjstva
  u čijem je središtu aktualizacija razvojnih mogućnosti i poštovanje
  jedinstvene osobnosti i dostojanstva svakog djeteta.
 • 1
  Naši vrtići

  Dječji vrtić Trogir u svom sastavu ima 19 vrtićkih i jednu jasličku skupinu.
 • 5
  Skrb i obrazovanje

  Dječji vrtić Trogir je ustanova koja skrbi o predškolskom odgoju i obrazovanju
  na području Grada Trogira i Općine Okrug.

  Različiti segmenti odgojno-obrazovnog procesa (zaštita, njega, odgoj, obrazovanje)
  integrirani su u cjelinu u svim segmentima zajedničkog življenja djeteta s drugom
  djecom i odraslima u vrtiću usmjereni prema razvoju različitih kompetencija djece
  koje se potiču u kontekstu razvojnih mogućnosti svakog djeteta posebno,
  a ne prema njegovoj kronološkoj dobi.
 • 3
  Ciljevi

  Prema Nacionalnom kurikulumu cjelokupan odgojno obrazovni rad
  je usmjeren prema osiguravanju osobne, emocionalne i tjelesne dobrobiti
  te obrazovne i socijalne dobrobiti.
 • 4
  Planiranje

  Planiranje odgojno obrazovnog procesa temelji se na znanju i očekivanju odgojitelja
  te njegovih shvaćanja djeteta, djetinjstva, socijalizacije, odgoja i obrazovanja,
  što znači da je psihološki, pedagoški i didaktički utemeljeno.

  Odgojitelj promišlja dobrobiti i načine na koji se ona može ostvariti,
  a ne na parcijalne ciljeve tj. područja i sadržaje učenja,
  nezavisno od individualnih značajki svakog djeteta.
 • 5
 • 2
 • 3
 • 1
 • 4

Blagdanska čestitka

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Dječjeg vrtića Trogir.

Natječaji za otvorena radna mjesta u Dječjem vrtiću Trogir

NAPOMENA: Ispunjen obrazac Izjave o nepostojanju zapreka iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju potrebno je priložiti uz svaku prijavu na niže objavljene natječaje. Obrazac Izjave nalazi se u priloženim dokumentima pod rednim brojem 5.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
1. NATJEČAJ - EDUKACIJSKI REHABILITATOR 224 KB PDF
2. NATJEČAJ - ODGOJITELJ 190 KB PDF
3. NATJEČAJ - SPREMAČICA (2) 185 KB PDF
4. NATJEČAJ - ZDRAVSTVENI VODITELJ 190 KB PDF
5. IZJAVA O NEPOSTOJANJU ZAPREKA IZ ČLANKA 25. ZAKONA O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU 94 KB PDF

Obavijest o privremenoj obustavi održavanja sportskog programa

Poštovani roditelji,

obavještavamo vas da se privremeno obustavlja održavanje sportskog programa u svim našim odgojnim skupinama, a sve u svrhu sprječavanja daljnjeg širenja bolesti COVID-19 (Odluka donesena temeljem čl.37. Zakona o Ustanovama i čl. 56. Statuta Dječjeg vrtića Trogir, klasa:601-01-01/20-01/420, urbroj:2184-17-20-1).

Smatramo da se u situaciji u kojoj se nalazimo, svi zajedno moramo odgovorno ponašati i shodno tome donositi odluke, i to prvenstveno zbog zdravlja i sigurnosti naše djece, ali i svim djelatnika.

Zahvaljujemo na razumijevanju!

Voditeljica projekta
DJEČJI VRTIĆ TROGIR - PARTNER OBITELJI

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Dječjeg vrtića Trogir.

Održana dva programa za stručno i profesionalno usavršavanje

U našem vrtiću su se tijekom mjeseca listopada održala dva programa za stručno i profesionalno usavršavanje, a dio su EU projekta Dječji vrtić Trogir – partner obitelji.

Riječ je o PROGRAMU ODGOJA ZA NENASILJE i PROGRAMU PRIPREME ODGAJATELJA ZA RAD S RODITELJIMA. Autorica i voditeljica navedenih programa je mr. sci. Nada Žanko, psiholog učitelj i supervizor transakcijske analize.

Polaznice su u sklopu ovih radionica usvojile nova znanja na temu pripreme djece za odgovorno i nenasilno ponašanje na osnovi internalizacije pet univerzalnih ljudskih načela i vrijednosti: istina, ljubav, mir, ispravno djelovanje i nenasilje (njihovo usvajanje razvija smisao za sreću, radost i društvenu odgovornost te tako pojedinci postaju korisniji i zdraviji članovi zajednice) te na temu motivacije, edukacije i stimulacije roditelja za bolju suradnju i zajednički pristup u podizanju djece.

Nastavi čitati

1