(021) 582 581   kontakt@vrtic-trogir.hr
Dječji vrtić Trogir
Dječji vrtić Trogir
 • 4
  Planiranje

  Planiranje odgojno obrazovnog procesa temelji se na znanju i očekivanju odgojitelja
  te njegovih shvaćanja djeteta, djetinjstva, socijalizacije, odgoja i obrazovanja,
  što znači da je psihološki, pedagoški i didaktički utemeljeno.

  Odgojitelj promišlja dobrobiti i načine na koji se ona može ostvariti,
  a ne na parcijalne ciljeve tj. područja i sadržaje učenja,
  nezavisno od individualnih značajki svakog djeteta.
 • 5
  Skrb i obrazovanje

  Dječji vrtić Trogir je ustanova koja skrbi o predškolskom odgoju i obrazovanju
  na području Grada Trogira i Općine Okrug.

  Različiti segmenti odgojno-obrazovnog procesa (zaštita, njega, odgoj, obrazovanje)
  integrirani su u cjelinu u svim segmentima zajedničkog življenja djeteta s drugom
  djecom i odraslima u vrtiću usmjereni prema razvoju različitih kompetencija djece
  koje se potiču u kontekstu razvojnih mogućnosti svakog djeteta posebno,
  a ne prema njegovoj kronološkoj dobi.
 • 3
  Ciljevi

  Prema Nacionalnom kurikulumu cjelokupan odgojno obrazovni rad
  je usmjeren prema osiguravanju osobne, emocionalne i tjelesne dobrobiti
  te obrazovne i socijalne dobrobiti.
 • 2
  Polazišta u odgojno obrazovnom radu

  Svoj rad temelji na suvremenom shvaćanju djeteta i institucionalnog djetinjstva
  u čijem je središtu aktualizacija razvojnih mogućnosti i poštovanje
  jedinstvene osobnosti i dostojanstva svakog djeteta.
 • 1
  Naši vrtići

  Dječji vrtić Trogir u svom sastavu ima 19 vrtićkih i jednu jasličku skupinu.
  2 vrtićke skupine se nalaze u Okrugu – PO "Pčelica".
 • 2
 • 3
 • 5
 • 1
 • 4

Natječaji za otvorena radna mjesta u Dječjem vrtiću Trogir

NAPOMENA: Ispunjen obrazac Izjave o nepostojanju zapreka iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju potrebno je priložiti uz svaku prijavu na niže objavljene natječaje. Obrazac Izjave nalazi se u priloženim dokumentima pod rednim brojem 4.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
1. NATJEČAJ - LOGOPED 217 KB PDF
2. NATJEČAJ - ODGOJITELJICA 217 KB PDF
3. NATJEČAJ - SPREMAČICA 148 KB PDF
4. IZJAVA O NEPOSTOJANJU ZAPREKA IZ ČLANKA 25. ZAKONA O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU 94 KB PDF

Završava se provedba projekta "DJEČJI VRTIĆ TROGIR – PARTNER OBITELJI"

Dana 4. ožujka 2021. završavamo s provođenjem projekta DJEČJI VRTIĆ TROGIR – PARTNER OBITELJI čiju smo realizaciju započeli u rujnu 2018. godine.

Kroz projekt smo uveli tri poslijepodnevna i dva produljena programa koji su se pokazali neophodnima za našu djecu i njihove roditelje. Zaposlili smo odgojitelje, stručne suradnike, dodatno administrativno osoblje, ojačali kapacitete brojnim edukacijama, nabavili vrijednu opremu za centralnu kuhinju, a postojeće odgojne skupine obogatili namještajem i didaktičkim materijalima. U svim skupinama osim u jasličkoj, provodili smo i jedan poseban program – sportski program, kojim smo na jedan način htjeli našoj djeci osigurati zdravi rast i uredan razvoj.

Vijest koja nas posebno veseli jest ta da je upućena i nova prijava kojom je Dječji vrtić „Trogir“ aplicirao za drugu fazu, odnosno uputio svoj projektni prijedlog na novi poziv Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, pod nazivom „Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“ (UP.02.2.2.16). Nadamo se da će nam i ovoga puta projektni prijedlog proći na natječaju i da ćemo uskoro u našem vrtiću započeti jednu novu, lijepu i jednako uspješnu projektnu priču.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Dječjeg vrtića Trogir.

1