(021) 582 581   kontakt@vrtic-trogir.hr
Dječji vrtić Trogir
Dječji vrtić Trogir
header slika pcelice

Projekt "Leti vrime"- 2018/2019

Dv "Ribola"- 10-satni program, odgojiteljice Ines E. i Anamarija B.

TEMATSKO PODRUČJE: Pravo na razvojne poticaje

CILJ PROJEKTA: Jačati samostalnost djeteta u godini prije polaska u školu, osobito putem izgradnje znanja i vještina samostalnog snalaženja u vremenu, te poticanja razvoja sposobnosti samostalnog dolaženja do informacija.

POTICAJ: Projekt je započeo kao znatiželja djeca za vrijeme u određenom trenutku, česta pitanja koliko još do ...? Djeca su željela saznati to izrađuje satove, tko ih popravlja, kako se sat pokreće, što je kalendar, čemu služi, koliko ima mjeseci, dani u tjednu itd.

EVALUACIJA PROJEKTA: Usvojene su vještine samostalnog snalaženja u vremenu, osobito kod starije djece, usvojeni su matematički pojmovi količine i sposobnosti čitanja brojki i razvijeni su suradnički odnosi, međusobno pomaganje i uvažavanje djece različite dobi i sposobnosti. Priložene fotografije prikazuju održane aktivnosti; odlazak uraru, potraga za gradskim satovima na trgu, crkvama, kućama, kutić satova u skupini, izrada satova itd...

1