(021) 582 581   kontakt@vrtic-trogir.hr
Dječji vrtić Trogir
Dječji vrtić Trogir
 • 2
  Polazišta u odgojno obrazovnom radu

  Svoj rad temelji na suvremenom shvaćanju djeteta i institucionalnog djetinjstva
  u čijem je središtu aktualizacija razvojnih mogućnosti i poštovanje
  jedinstvene osobnosti i dostojanstva svakog djeteta.
 • 3
  Ciljevi

  Prema Nacionalnom kurikulumu cjelokupan odgojno obrazovni rad
  je usmjeren prema osiguravanju osobne, emocionalne i tjelesne dobrobiti
  te obrazovne i socijalne dobrobiti.
 • 4
  Planiranje

  Planiranje odgojno obrazovnog procesa temelji se na znanju i očekivanju odgojitelja
  te njegovih shvaćanja djeteta, djetinjstva, socijalizacije, odgoja i obrazovanja,
  što znači da je psihološki, pedagoški i didaktički utemeljeno.

  Odgojitelj promišlja dobrobiti i načine na koji se ona može ostvariti,
  a ne na parcijalne ciljeve tj. područja i sadržaje učenja,
  nezavisno od individualnih značajki svakog djeteta.
 • 5
  Skrb i obrazovanje

  Dječji vrtić Trogir je ustanova koja skrbi o predškolskom odgoju i obrazovanju
  na području Grada Trogira i Općine Okrug.

  Različiti segmenti odgojno-obrazovnog procesa (zaštita, njega, odgoj, obrazovanje)
  integrirani su u cjelinu u svim segmentima zajedničkog življenja djeteta s drugom
  djecom i odraslima u vrtiću usmjereni prema razvoju različitih kompetencija djece
  koje se potiču u kontekstu razvojnih mogućnosti svakog djeteta posebno,
  a ne prema njegovoj kronološkoj dobi.
 • 1
  Naši vrtići

  Dječji vrtić Trogir u svom sastavu ima 19 vrtićkih i jednu jasličku skupinu.
 • 2
 • 4
 • 3
 • 1
 • 5

Natječaji za otvorena radna mjesta u Dječjem vrtiću Trogir

NAPOMENA: Ispunjen obrazac Izjave o nepostojanju zapreka iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju potrebno je priložiti uz svaku prijavu na niže objavljene natječaje. Obrazac Izjave nalazi se u priloženim dokumentima pod rednim brojem 4.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
1. NATJEČAJ - LOGOPED 217 KB PDF
2. NATJEČAJ - ODGOJITELJICA 217 KB PDF
3. NATJEČAJ - SPREMAČICA 148 KB PDF
4. IZJAVA O NEPOSTOJANJU ZAPREKA IZ ČLANKA 25. ZAKONA O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU 94 KB PDF

Završava se provedba projekta "DJEČJI VRTIĆ TROGIR – PARTNER OBITELJI"

Dana 4. ožujka 2021. završavamo s provođenjem projekta DJEČJI VRTIĆ TROGIR – PARTNER OBITELJI čiju smo realizaciju započeli u rujnu 2018. godine.

Kroz projekt smo uveli tri poslijepodnevna i dva produljena programa koji su se pokazali neophodnima za našu djecu i njihove roditelje. Zaposlili smo odgojitelje, stručne suradnike, dodatno administrativno osoblje, ojačali kapacitete brojnim edukacijama, nabavili vrijednu opremu za centralnu kuhinju, a postojeće odgojne skupine obogatili namještajem i didaktičkim materijalima. U svim skupinama osim u jasličkoj, provodili smo i jedan poseban program – sportski program, kojim smo na jedan način htjeli našoj djeci osigurati zdravi rast i uredan razvoj.

Vijest koja nas posebno veseli jest ta da je upućena i nova prijava kojom je Dječji vrtić „Trogir“ aplicirao za drugu fazu, odnosno uputio svoj projektni prijedlog na novi poziv Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, pod nazivom „Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“ (UP.02.2.2.16). Nadamo se da će nam i ovoga puta projektni prijedlog proći na natječaju i da ćemo uskoro u našem vrtiću započeti jednu novu, lijepu i jednako uspješnu projektnu priču.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Dječjeg vrtića Trogir.

Otvoren novi dječji vrtić "Leptirić"

U ponedjeljak, 18. siječnja 2021. svečano je otvoren "Leptirić", novi područni objekt u Dječjem vrtiću "Trogir".

"Leptirić" ima površinu od oko 800 metara kvadratnih, opremljen je najmodernijom didaktičkom, edukativnom i razvojnom opremom. Osim dvije velike prostorije u kojima su smještene dvije odgojne skupine (jaslička i mješovita), u njemu se nalazi i sportska dvorana s najnaprednijim elementima za fizički i motorički razvoj djece, jedina takva u mreži dječjih vrtića Grada Trogira. Unutar objekta su i uredski prostori, također suvremeno opremljeni, namijenjeni upravi DV "Trogir".

U novi vrtić je uloženo 4,6 milijuna kuna od čega je 85 posto sredstava povučeno iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, dok je ostalih 15 posto sufinancirao Grad Trogir.

Ono što posebno želimo naglasiti ovom objavom jest činjenica da je sav potrošni materijal kojeg odgajatelji svakodnevno koriste u radu s djecom, nabavljen kroz projekt DJEČJI VRTIĆ TROGIR – PARTNER OBITELJI, financiran iz Europskog socijalnog fonda.

Nastavi čitati

Blagdanska čestitka

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Dječjeg vrtića Trogir.

Natječaji za otvorena radna mjesta u Dječjem vrtiću Trogir

NAPOMENA: Ispunjen obrazac Izjave o nepostojanju zapreka iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju potrebno je priložiti uz svaku prijavu na niže objavljene natječaje. Obrazac Izjave nalazi se u priloženim dokumentima pod rednim brojem 5.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
1. NATJEČAJ - EDUKACIJSKI REHABILITATOR 224 KB PDF
2. NATJEČAJ - ODGOJITELJ 190 KB PDF
3. NATJEČAJ - SPREMAČICA (2) 185 KB PDF
4. NATJEČAJ - ZDRAVSTVENI VODITELJ 190 KB PDF
5. IZJAVA O NEPOSTOJANJU ZAPREKA IZ ČLANKA 25. ZAKONA O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU 94 KB PDF
1